פרק רביעי בעיות האוכלוסייה: עבדים ובני־חורין

בעיות גודלה של האוכלוסייה הן מן המסובכות בחקר העולם הקלאסי . חישובים סטאטיסטיים לא היו נהוגים ביוון , והעוברות הדימוגראפיות המעטות המצויות במקורותינו אינן מספיקות להסקת מסקנות . מספרי החיילים על סוגיהם , שנש תמרו בכמה מקורות היסטוריים , וכמה ידיעות מקוטעות במקורות אחרים — אלה הם עיקר החומר , שעליו צריך להסתמך המחקר בן זמננו בתחום זה . 21 עי' סוד . -כלכלה / עס' 1 21—20 בליה 'היסטיריה יוונית , ' כרד ב , הלק א , עמי 99 ואילך . 107 ואילך . 22 עי' זיסרן , 'המדינה היוונית , ' עמ' . 269 אסנס רבים היו יפי הבסלה : חגי המדינה , הצגות התיאטרון , אולם עוד בסאה החמישית התחילה המדינה משלמת סיגוי מסוים למעוטי היכולת , שבאו לחזות בהגנות התיאטרון , ובמאה הרביעית נ ^ ו על בך אף הענקות להגים . 23 עי' 0 רגוסין , 'אוליגארכיה' עם' . 344 ואמנם עלינו לזכור , שבכל חישוביהם של החוקרים יש להניח 'שולי טעות' רתבים למדי .  אל הספר
מוסד ביאליק