בית־מלאכה אופנאי ליציקת מתכת. לסי ציור על גבי כלי־חרס אטי משנת 480 לפני סה*נ בקירוב. טשמאל רואים כור־היתוד, מימין פועלים עוסקים ביציקת פסל, על הקירות כלי־עבודה ומוצרי בית־המלאכה.