המעמד הבינוני

בין שכבת העשירים מזה רמחוסרי כול' ' כלשון הזמן , מזה' עמד באתונה מעמד בינוני רב טמדים . לפי אמצעי הייצור שבידי בני המעמד הבינוני אנו יכולים לחלקו לשלושה : ( א ) איכרים זעירים / ( ב ) בעלי מלאכה ו ( ג ) סוחרים . ( א ) תיקוני סו ' ל 1 ן עיכבו את תהליך דלדולו של האיכר החופשי ! חלוקת הקרקעות מטעם פיסיסטראטו'ס ותמיכתו בחקלאות הזעירה סייעו בידי מעמד האיכרים . שהיה במאה החמישית למעמד חברתי גדול ומבוסס היטב במשק האתונאי . הפיצול היה אופייני למשק החקלאי של אתונה' ואפילו קשה לאמו י ד בדיוק את גודלה של האחוזה הממוצעת , הרי דומה שלא עלתה על עשרות דונם אחדות . האיכר עיבד את אדמתו בעצמו , בעזרת בני משפחתו , והמושג היווני 'עובד בעצמו ממצה את עיקר א ^ פיה הכלכלי של שכבת החקלאים הד עירים . אמנם , גם בבתי האיכרים אנו מוצאים עבד' או עבדים אחדים , אולם דומה הדבר , שאלה עסקו בעבודות בית יותר משעברו בשדה . בעונות הקציר , הבציר והמסיק , נעזר האיכר בעובדים שכירים . גם במשקו של האיכר — כבא חוזה הגדולה — לא הפלחה היתה העיקר' אלא המטעים ומשק העזר . יין , שמן זית , תאנים , ירקות , דבש — זו היתה התוצרת העיקרית' ...  אל הספר
מוסד ביאליק