המעמד העליון

עם השכבה העליונה של החברה האתונאית נמנו אזרחים , שמרכושם המושקע בקרקע , בחרושת או במסחר , קיבלו הכנסות , שאיפשרו להם לקיים אורח חיים מיוחד , 'אריסטוקראטי . ' שורשיה של שכבה זו נעוצים , מבחינת היסטורית , באצולה האתונאית הקדומה . בתקופת המדינה האריסטוקראטית הושתתה הכל כלה האתונאית על עבודת האדמה בעיקר , והאצילים היו בעלי האחוזות הגדר לות . בתוצאת המעבר של הכלכלה האתונאית מן המשק הטבעי אל משק הכספים חל במאה השביעית לפני סה '' נ שינוי בבסיסו הכלכלי של מעמד האצילים . אמנם היו אותו זמן בתי האצולה מן הראשונים , שהתחילו עוסקים בהלוואות ובסחר חוץ , ובידי רבים מהם נצטבר , נוסף על הרכוש הקרקעי שבא להם בירושה , אף הון שנרכש על ידי מסחר והשקעות אחרות , אלא שהאפשרות להתעשר עמדה מעכשיו לא לאצילים בלבד . בדורות הראשונים שלאחר המעבר למשק כספים הגיעו לידי עושר אף לא מעטים מאנשי המסחר והמלאכה , שלא נמנו עם בני האצילים 'יוצאי חלציהם של האלים והגיבורים / עד מהרה נתפתת תהליך של מזיגה : העשירים החדשים סיגלו לעצמם את אורח החיים של האריסטוקראטיה , ואף פשטו נישואי תערובת בינם לבין בני האצילה . מעמד חדש זה לא ה...  אל הספר
מוסד ביאליק