משק המדינה

לא היה למדינה היוונית — בתקופה הקלאסית — תקציב במובנו המודרני של המושג . ה'פוליס' היוונית חיתה 'מן היד אל הסה' והאסיפה הכללית היתה מחלי ' 5 עי' כסנוטון . 'היסטוריה יוונית , ' סםר ו , 0 רק א , סעיף י * א : 'חוקת האתונאים' המיוחסת לכסנוסון 0 רק ב , סעיטים ז ו י"א—י"ב ו הרמיפוס , קטע . 63 6 עי' הייכלהיים , 'תולדות הכלכלה , ' עמ 349 ואילו ו סוד , 'כלכלה , ' עמ' . 26 טה על ההוצאות וההכנסות השוטפות . על השיטה , או על חוסר השיטה , הנהוגה באתונה , מעידה העובדה , שעוד בשנת 482 נדונה בכובד ראש ההצעה לחלק לאזרחי המדינה את עודף הכסף , שנצטבר אותה שנה בקופת המדינה , ורק בקו שי הצליח תמיסטו יקליס לשכנע את העם , שיש להשתמש בכספים אלה לכינון צי מלחמה — הצי שהציל את יוון במלחמה הפרסית השנייה . אף על פי שלא היה תקציב ממלכתי , היו סעיפי ההוצאה וההכנסה קבועים פחות או יותר . סעיף חשוב בחשבון ההוצאות של אתונה היה התשלום בעד השירות המדיני של אזרחיה . אמנם מעטות היו ההוצאות הכרוכות בשירות אז רחי קבוע , אבל לעומת זאת גדולים ביחס היו הסכומים , שהמדינה שילמה בעד קירות ארעי של האזרחים בכל ענפי ההנהלה המדינית ...  אל הספר
מוסד ביאליק