עסקי כספים

תחילתם של עסקי כספים ביוון היתה במקדשות המםירסמים ( ךלפיי , אפסים ואחרים , ( שבהם נצטברו אוצרות גדולים מתרומות ומהקדשות , במאה השישית כבר התנהלו עסקות כספים , שלא על ידי מקדשות , ובמאה החמישית מתרחבים עסקי הבנקאות בד בבד עם גידול המסחר . ואמנם נשתמרו במקורות שמותיהם של עשרים בנקים ויותר מן המאות ה' ודי . חלפנות כססים היתה מפעולותיהם החשובות של הבנקים הללו , נוכח פיצולו של העולם היווני למאות מדינות רי בוניות , בעלות מטבע משלהן . ההלוואה הבנקאית לבשה צורות רבות , וכך אנו יודעים למשל על הלוואה רגילה שניתנה על בסיס של משכון , הלוואה על בסיס של משכנתא , וכן צורות שונות של אשראי מסחרי . חשיבות מיוחדת נודעה בא תונה להלוואה למסחר ימי ו הריבית בסחר הימי היתה גבוהה מאוד' מ 20 % ועד 30 % לעומת , 12 % שהיתר . הריבית הנהוגה בהלוואות מסיגים אחרים . לבנק ם אתונאיים אחדים אף היו סניפים , או סוכנים- בערים הגדולות של העולם היווני . וכך ניתנה לבעל עסקים אתונאי האפשרות למשוך באחד הסניפים שבחו"ל את כספו שהפקיד באתונה . לפעולה בנקאית כזו נודעה חשיבות רבה , שהרי שטרי נייר לא היו ידועים ביוון , ובהעברת כמ...  אל הספר
מוסד ביאליק