שקילת סחורה והסענתה אל תוך בטן אוניית־סוחר. לסי ציור על גבי כלי־חרס פן המאה השישית לסני סה"נ.