בית מלאכה לעשיית כדי־חרס. ל6י ציור על גבי כד »טי מן המאה החמישית לסני סה-נ. רואים את האלה אתיני ושתי אלות ניצחון כשהן מעניקות זרי כבוד למצטיינים בציור על הכלים.