מסיק זיתים. לסי ציור על גבי כד־חרס מאתונה, מסוף המאה השישית לפני סהינ.