חקלאות

אדמת אטיקה נתחלקה לארבעה אזורים : אדמת בור , אדמת יער . אדמת מרעה ואדמת חקלאות . האיזור הראשון — האיזור של אדמת הבור — הוא האיזור הה ררי הסלעי ו נמוך יותר השתרע איזור היערות ו מורדות ההרים שימשו מקום המרעה ? . המישור המושקה מימי נחלים , מקום השדות והמטעים — היה האיזור ך העיקרי . 'מכלכל חיים / כלשון היוונים . החקלאות היוונית מבוססת היתה על ה'שלישיה הים תיכונית : ' שמן זית' ייז ותבואה . ראשית חשיבותו של גידול הזית חלה בתקופת ס 1 לון , ותקופת השלום בימי פיסיסטראט ^ ס היתה לו לברכה רבה 1 במאה החמישית לסני סהינ היתה אטיקד . מיצרני שמךהזית הגדולים ביוון ותוצרתה הגיעה לרחבי העולם הים תיכוני . הכרם היד . הענף השני , ואף יין אתונה נועד בחלקו ליצוא . אדמת הפלחה היתה רק כחמישית מאדמות אטיקה הראויות לעיבוד , ומאחר שהיוונים נקטו בשיטה של 'שני שדות / הרי רק כחלק עשירי מהשטח הניב את חנוכתו שנד . בשנה . תוצרת הדגנים האטית היתה מגעת בשנות ברכה ל 450 אלף מדימנים , והרי הם כ 22 מיליון ליטר ( תשעה חלקים שעורה , ואחד —חי טה . ( כמות זו סיפקה , כפי שהוזכר לעיל , רק כשליש מן התצרוכת המקומית . את השאר הי...  אל הספר
מוסד ביאליק