בית־סלאכה לכלי־נשק: ליטוש מגן. על־סי ציור על גבי כד־דורס מאתונה, מסוף המאה השישית לםני סה"נ.