פרק ראשון מושגי־יסוד בכלכלה היוונית

המהסכה התעשייתית בשלהי המאה הי '' ח ותחילת המאה הי '' ט לסזדנ עוררה התענינות רבה בבעיות הכלכלה והחברה וגררה התסתחות גדולה בתורת הכל כלה המדינית . בשלהי המאה הי '' ט לסה '' נ התחילה חקירת הכלכלה העתיקה , שטבעה את חותמה על חקר העולם היווני הרומי בכלל' והיונה עד מהרה לענף חשוב בהיסטוריה העתיקה עם סרטוט חיבוריהם רבי הערך של מיכאל ר 1 סטיב 1 ב , טני סראנק ואחרים . חוקריהם הראשונים של חיי הכלכלה והחברה של יוון היו חדורים מושגים כלכליים מודרניים' ונטו להעבירם ללא בדיקה מספקת לתולדות יוון העתיקה . מתוך השפעת ההווה ומתוך התלהבות של סוללי דרכים חדשות לחקר העבר הגיעו לכלל זיהוי כמעט גמור של המאות הי '' ט לסהינ והמאה החמישית לסני סה '' נ : יוון העתיקה מלאה היתה — בחיבוריהם — בתי חרושת , חברות מסחר גדולות , סרוליטאריון תעשייתי מאורגן ועסקי בנקאות נרחבים . ואולם תור זמן קצר קמה התנגדות לאותה גישה . חכמי הכלכלה רודבךטוס וביכר טענו . שאין למצוא ביוון העתיקה שום סימן לתעשייה , מסחר ומשק כססים ו מעולם לא יצאה יוון משלב של התפתחות כלכלית , המכונה בתורתם בשם 'המשק הביתי הסגור , ' שתוצרתו היתה זו של בני ...  אל הספר
מוסד ביאליק