מלחמת המפלגות בשנות 411-429

מתנגדי הדימוקראטיה — בעיקר הקיצוניים שבהם - היו מאוגדים באגודות חשאיות ' ) הטאיךי 8 ttt ( 'י החשאיות היתה תכונה אוםיינית ביותר לאיגודים הללו , וכך מסתבר מיעוט הידיעות שלנו על אופיים ופעולותיהם . חברי האגודות החשאיות נתחייבו בשבועה על שמירת הסודיות ועל עזרה הדדית בכל צרה ונסיבה . את מטרתם של האיגודים הללו מציין תוקידיריס כעזרה הדדית בבתי המשפט ובהשגת משרות מדיניות ? " ואמנם שני אלה ממצים , במידה רבה' את מהותם של המועדונים האוליגארכיים . מפקדי הצבא , שגרירים דיפלומאטיים ואחדים מהממונים על ההנהלה הכספית היו נבחרים באתונה בבחירות אישיות כלליות . אחת ממטרותיהם החשובות של האיגודים האוליגארכיים היתה להשפיע על תוצאות הבחירות הללו , ובעזרת תעמולה ושוחד הוכתרו מאמציהם לא אחת בהצלחה . אף בתי-המשפט שימשו זירה להתנגשויות פוליטיות ביו הדימוקרא טיט לבין מתנגדיהם , והיו מכשיר מסוכן בידי מנהיגי הדימוקראטים במלחמתם בבעלי היכולת בכלל , והאויבים הפוליטיים בפרט . לנוכח סכנה זו שמו האיגודים החשאיים מטרה לעצמם לעזור לחבריהם על ידי המצאת עדים , השפעה על השופטים בדרך של איומים או שוחד , הכשרת דעת הקהל , וכיו...  אל הספר
מוסד ביאליק