המפלגות הפוליטיות באתונה

דומה הדבר , שלק בשנות החמישים של המאה החמישית לפני סה '' נ קמו באתונה גוםיט פוליטיים קרובים על פי מהותם למה שאנו נוהגים לקרוא בשם מפלגות פוליטיות' גופים המאורגנים ארגון של קבע , מאוחדים במצע אידיאולוגי משו חף , בעלי תוכניות פעולה מוסכמות , וחסרי זיקה מסורתית למשפחה מסוימת . מפלגות אלו התפתחו והתגבשו בימי המלחמה הפליפיניסית 91 דבר מותו של פריקליס 429 ) לפני סה '' נ ) היה אחד המשברים הקשים בדברי ימי הדימוקראטיה האתונאית . במשך חמש עשרה השנה' לערר' שקדמו למות פריקליס' היה המשטר האתונאי מעין שלטון יחיד דימוקראטי , לפי תיאורו המ פורסם של תוקידידיס % 2 בימי שלטונו היציב של פריקליס זכתה אתונה לפולי טיקה פנימית וחיצונית שקולה ומכוונת' ונמנעו ממנה תנודות ותהפוכות . פרי קליס ידע לרסן ביד חזקה הן את הדימויס האתונאי שעליו נשען' והן את מתנגדי הדימוקראטיה מקרב השכבות האמידות . ואילו אחר מותו חדלה הפוליטיקה האתונאית להיות ביטוי של שיקול מדיני , ותכופת אינה אלא תוצאה מקרית של מאבק שאיפות ואמביציית בקרב המנהיגים הדימוקראטיים השונים' יורשי פרי קליס , שהתחרו בינם לבין עצמם על ההנהגה המדינית . הואיל ...  אל הספר
מוסד ביאליק