פרק חמישי הדימוקראטיה ומתנגדיה בימי המלחמה הפלופוניסית

שלושה כוחות ראשיים פעלו בפוליטיקה הפנימית של אתונה בימי המלחמה הפלופוניסית : המפלגה הדימוקראטית , מפלגת האוליגארכים הקיצוניים והמס לגר . הפתונה . לא בין לילד , קמו גופים פוליטיים אלה . הכיוונים העיקריים — הכי וון הדיפוקראטי , השוקד על ביסוסה ועל פיתוחה של הדיפוקראטיה האתונאית , וה 8 נטי דיפוקראטי < האומר לבלום אותה או לבטלה — עוברים כציר בפוליטיקה הפניפית של אתונה מיפי סולו'ן ועד פריקליס . אבל דומה' שאין השם 'מפלגות פוליטיות' הולם את הכיוונים הללו . בכל אותה התקופה , מתחילת המאה השי שית ועד לאמצע המאה החמישית לפני סה '' נ' בולטים בתולדות אתונה אישים ומשפחות יותר פגופים פוליטיים מאורגנים . כר' לפשל' נתרכזו רבים פהפת נגדים להתפתחות הרימוקראטיה ולפדיניות החת של אתונ ה' למדיניות האנטי ספארטאית' סביב אישים דגולים כפילטיאךיס- המנצח בקרב פאראתון , ובנו קי פין' פמשסחת 0 יל » יד » י האצילה . היסוד האישי והפשפחתי עלה בזרם פריני חברתי זה , כשם שעלה אף בזרםים האחרים של אותה התקווה , על היסוד המפלגתי במשפעותה הפקובלת של הפלה . 13 תיאור מאורעות המלחמה חורג ממסגרת we זה . התיאור הטוב ביותר של ...  אל הספר
מוסד ביאליק