חותרים באוניית מלחמה. ל0י תבליט מן המאה החמישית לסני םה"נ (אתונה)