פרק שלישי יסודותיה האידיאולוגיים של הדימוקראטיה

ה'דימ ' 1 קר 8 טיהי ( צירוף שתי מלים יווניות : / or - 'o ^ Y ו'קראטיס' — ' שליטה / ישימוך ) היא שלטוךהעם — משטר שבו העם הוא הסמכות העליונה בכל ענייני המדינה י . אין דימוקראטיה בלי שלטת העם' אולם דומה שתיתכן שליטת העם בלי דימו קראטיה . הכלל הגלום בשמו של המשטר הדימוקראטי הוא מיסודותיו , אבל אט הוא כל תוכנו , ושומה עלינו לעמוד אף על שאר תוכנו של המשטר הדימוקראטי באתונה של המאה החמישית לפני סה '' נ . העם המבקש לשלוט זקוק למסגרת קבועה להבעת רצונו . אסיסת העפ , בתי הדין והמועצה שימשו באתונה מנגנון קבע להבעה מתמדת של רצון העם . אולם עניין רצון העם אין משמעו רצון העם כולו . כל זמן שטבע האדם בפוליטיקה הוא כמו שהוא , לא ייתכן לכוון באופן מעשי את המדינה לפי רצון כללי , שיהיה אף רצון הכול . אין שלטון העם אלא שלטון הרוב , רוצה לומר , דעת הרוב שבאה לידי ביטוי בהצבעה גלויה באסיפה על הצעות חוק , במתן קול גלוי בבחירות 8 תיאור בהיר של מוסדות הדיסוקראטיה בסעולתפ ניתן אצי טאקר , 'חיי יום יום , ' » מ' 162 ואילד ו חגי' גם גריניג , ' 'קונסטיטוציה , ' עס ' 122 ואילך . — נוהגים להדגיש את דבר ההבדל שבין הדימ...  אל הספר
מוסד ביאליק