המשרות המדיניות

החוליה האחרונה במערכת השלטון המדיני באתונה היו המשרות המדיניות «') רכ » . ( 'י שעיקר תפקידן בהוצאה לפועל . ביסודו של ארגון מוסדות הביצוע הונחה האפשרות ליתן לכל אזרח ואזרח לשמש במשרות המדינה על הגבוהות והמכובדות שבהן . ולא הסתפקה הדימוקראטיה האתונאית במתן אפשרויות שוות' אלא אף שקדה על מימושן . כדי להבטיח את שיתופם של כלל האזרחים במשרות המדינה' ננקטה באתונה הדימוקראטית שורת אמצעים . נוסף על פיצוי כספי בעד שירות מדיני : ( א ) רוב המשרות המדיניות נקבעו בהטלת גורל — שיטה שמנעה השתלטות של בעלי השפעה ובעלי יכולת . יש פנים לטעון' שעם זה מנעה אותה שיטה אף את בחירתם של המתאימים והמוכשרים ביותר 1 אולם רווחת היתה הדעה , שהיה לה סיוע בעובדות' שכל אתונאי ששיתף את עצמו בעבודת האסיפה' המועצה ובתי המשסט' מסוגל למלא את התפקידים האדמיניסטראטיביים הרגילים . ( ב ) זמן שירותו של הפקיד הוגבל' בדרך כלל' לשנה אחת . הגבלה זו מנעה קיומו של שירות מדינה קבוע > ( ג ) לרוב המשרות אפשר היה להיבחר פעם אחת בלבד . כך הובטח ה'שלטון על פי התור' של מספר גדול' ככל האפשר' של אזרחי אתונה . זו השיטה ואל . 1 האמצעים שבאו להגשים...  אל הספר
מוסד ביאליק