המועצה

האסיפה הכללית היתה הן מקור הסמכות והן מקום הסמכות , אולם חלק מסמכו יותיה הפקידה בירי מוסדות מצומצמים יותר . במקבלי הפקתן היתה מועצת המדינה ' ) בוליי ) המוסד המדיני החשוב ביותר . המועצה היתה מורכבת מחמש מאות נציגי השבטים האתונאים , חמישים מכל שבט . בתוך הנציגות השבטית עצמה היו מיוצגים כל כפר ושכונה עירונית לפי גודל אוכלוסייתם . כל אזרח אתונאי בן שלושים ומעלה היה זכאי להציע את מועמדותו לחברות במועצה' ומתוך כלל המועמדים נבחרו חמש מאות איש בהטלת גורל . שנת שירותה של המועצה התחלקה לעשר 'תקופות' ' ) פךיטאנןיה ( ' של 36 יום כל אחת . חמישים השליחים של כל שבט ושבט היוו בפרק זמן זה את ' הוועד הפועל' של המועצה , והיו אחראים להגדלתם של כל ענייני המדינה . נוסף על 'הוועד הפועל' התורני בחרה המועצה' מתוך חבריה , בשורת ועדות לטיפול בשטחי הפעולה השונים שבסמכותה . שתי ועדות של עשרה חברים כל אחת היו ממונות , האחת — על בניין אוניות , והשנייה — על בסיסיו ומיתקניו של צי המלחמה ו ועדה אחרת , הוועדה של עשרת 'מבקרי המדינה / בדקה את חש בונות ההכנסות וההוצאות שהוגשו למועצה על ידי המשרדים השונים ו עוד ועדה עסקה...  אל הספר
מוסד ביאליק