אסיפת־העם

גבר אתונאי בו להורים ממוצא אתונאי , היה לאזרח משהגיע לגיל 18 וקיבל זכות ' השתתפות באסיפה הכללית ' ) אקלסיה ( ' בגיל 20 לאחר ששב מאימוני הצבא . אין תימה . שתושבי הכפרים המרוחקים היו באים לאסיפה רק כשעניינים חשר כים' או עניינים הנוגעים להם במיוחד , עמדו על הפרק t ואמת , שאף לא כל תושבי העיר נטלו חלק פעיל וקבוע באסיפה הכללית . אולם ודאי מעטים היו , שלא שיתפו עצמם כלל' בתקופה זו או אחרת של חייהם , בפעולתו של המוסד המדיני העליון . מהמקורות אנו נמצאים למדים , שבכינוסי האסיפה הכללית השתתפו כרגיל 3—2 אלפים אזרח ו המספר ששת אלפים היתד . קוורום בעניינים חשובים , ומובן , שבכינוסים , שלהם נודע עניין מיוחד , השתתפו אף הרבה יותר מזה י . תחילה היתה האסיפה מתכנסת אחת ב 36 יום ( היא עשירית השנה האזרחית באתונה , ( אולם במאה החמישית תכפו הכינוסים , לרגל ריבוי ענייני המדינה , והועמדו » ל ארבעה כינוסים במשך שלושים ושישה יום . כהזמנה לאסיפה שימשה הצגת סדר יומה במקומות ציבוריים . בהשכמת הבוקר התחילו תושבי העיר , אנשי 1 בעד השתתפות באסיפה הונהג תשלום במאה הרביעית לפני סה"נ 1 מסתבר איםוא » בסאה החמישית , שבה ...  אל הספר
מוסד ביאליק