פרק שני מוסדות הדימוקראטיה האתונאית

אתונה הדימוקראטית לא ידעה את הפרדת הרשויות בשלטון' שהיא מיסודותיה של הדימוקראטיה המודרנית . עם אתונה היה הריבון . מקור כל הסמכות במדי נה , אולם לא רק מקור הסמכות , כבדימוקראטיות בנות זמננו , אלא אף נושא הסמכות בפועל . העם האתונאי באסיפתו היה הרשות המחוקקת . המשפטית והאדמיניסטראטיבית העליונה . אין הדבר צריך לאמרו , שאין אסיפה , שכה משתתפים אלפי אזרחים' מסוגלת לנהל בפועל את כל ענייני המדינה' ושנוצר איפוא הכרח להעביר תפקידים מסוימים למוסדות אחרים . ברם' כל מוסדות המדינה — המועצה , בתי המשפט , ועדות הפקידים' לא היו אלא מיופי כוח מטעם האסיפה ונתונים לפיקוחה המתמיד .  אל הספר
מוסד ביאליק