מקליסתניס ועד פריקליס

שלטץ העם באתונה מצא את השלמתו ושכלולו במשך שני הדורות שלאחר חקיקת קליסתניס . בדורות אלה חלו שינויים גדולים בממשל : ( א ) פיתוח השיפוט העממי ו ( ב ) ביטול השפעת האריאוי פאגויס ו ( ג ) פתיחת משרת היארכוף לאנשי המעמדות הנמוכים » ( ד ) הנהגת שכר בעד שירות מדיני . ( א ) זמן קצר לאחר הריפורמה הדימוקראטית העיקרית של קליסתניס אורגנה מחדש מערכת השיפוט באתונה . הסמכות המשפטית העליונה עברה לידי עשרה בתי דין עממיים' שמספר דייניהם עלה עד לששת אלפים אזרח . מכאן ואילו קיבל העם האתונאי לידו גם את הסמכות המשפטית העליונה at tor מועצת האריא ^ פאגיס באתונה הקדומה היתה הצומת של ההנהלה המרי נית . אמנם ירדה השפעת האריאופאגיס בעקבות התיקונים של ס ^ וי ן וקליסתניס' אולם אף לאחר הריפורמה השנייה נשארו בידי ה'אריא ^ פאגוי ס' סמכויות' מעור פלות במקצת' של 'שמירה כללית על הקונסטיטוציה / בשנת 461 / 462 נערכה על ידי אפיאלטיס ופריקליס' התקפה על מועצת ה'אריאיפאגיס . ' אותה שנה הו צאה המועצה הקדומה כליל מן החיים הפוליטיים' והוסיפה להתקיים רק כבית משפט לדיני נפשות . דומה , שרב היה ערכה העקרוני של ריפורמה זו מערכה המעש...  אל הספר
מוסד ביאליק