מסולון ועד קליסתניס

הרפורמה של סולון היתרי ריסורמר . על דרו הפשרה . היא זכתה בתמיגתו של המעמד הבינוני בלבד' ואילו הסרוליטאריון הכפרי , שלא נפתרה בעייתו פתרון ראדיקאלי . והאצולה , שהוגבל שלטונה במידת מה . נקטו לגביה יחס עוין . לפיכר היו השנים הראשונות לאחר סולון שנות מלחמת מעמדות חריפה . מתוך התרו צצות פנימית זו עלתה 6 'ה יראניד ' . של פיסיסטראטוס , 10 שתקופת שלטונו הצעי דה את אתונה צעד נוסף לקראת המשטר הדימוקראטי . מבחינה סוציאלית היה קיים rm הדוק בין הטיראניה היוונית לבין הרימוקראטיה . על הרוב היה הטי ראן בן למעמד האצילים , שהתכחש למעמדו ועלה לשלטון , כשהוא תומך בבני העניים ונתמך על ידמ . הברית בין ץחיד הסגולה לבין המון העם הופנתה נגד המעמד השליט , וכן שימשה הטיראניה , בדרך כלל' שלב מעבר מן השלטון האריסטוקראטי , או הטימו י קראטי , אל הדימוקראטיה . אף היה זה הרקע הכללי לטיראניה של פיסיסטראטוס , שתקופת שלטונו הארוכה " החלישה את מעמד האצילים והעלתה את כוח השכבות העממיות . דומה כי אחוזות של אלה מבני האצולה , שעזבו את אטיקה , חילק פיסיסטראטוס בין תומכיו מקרב הפרוליטאר יון" וכך נהיו רבים מבני הפרוליטאריו...  אל הספר
מוסד ביאליק