משטרה הפוליטי של אתונה בהתפתחותו

דרך התפתחותה הפוליטית הרגילה של עיר מדינה יוונית היתה הדרך של הרחבת חוג אזרחיה בעלי הזכויות . השלבים העיקריים בתהליך זד . היו : המשטר האריסטו ' קראטי , המשתית את הזכויות על המוצא האצילי ! הטימו יקראטיה . המרחיבה את חוג האזרחים ומבססת אותו על צנסוס כספי ! ולבסוף , הדימי קראטיה — שלטון העם כולו י . בימי המשטר הדימוקראטי הגיעו רוב ערי יוון לשיאן , הן בהתפתחותו הפוליטית , והן ביצירתן התרבותית , ובראש אותה הת סתחות גדולה צעדה אתונה . ה'פוליס' האתונאית היתה במאה החמישית לפני סה"נ מקור השראה ליוון כולה . לא היה משטרה הפוליטי הקדום ביותר של אתונה שונה מן המשטר הקדום של שאר מדינות יוון . אף הוא הושתת על שלושת היסודות האופייניים לשבטים ההודו אירוסיים : מלך , מועצה , אסיפת העט . שלושה מוסדות אלה אצרו בתוכם את גרעיני התפתחותה הפוליטית העתידה של יוון . כשם שהמלך היה הריבו ' ן בתקופה המו ' נארכית , כך המועצה היתה הגוף המדיני העליון בתקופת שלטוךהאצולה , ואסיםת העם — הסמכות הריבונית בתקופה השלישית , בדי מוקראטיה . המלך היה המצביא הראשי , שופט וכוהן עליון , אולם לא היה שלטונו ללא הגבלה . על ידו פעלה...  אל הספר
מוסד ביאליק