מבוא ה'פוליס' היוונית

^' ליס' היתה עיר ומדינה כאחד . ולפי שטבועים היו חיי ^ 8 'ה לי ' © עמוק כהר 0 / 1 rr של היוונים מוחזק היה גוף מדיני זה טבעי לאד 0 בתורת אדם . ואמנם כר הגדיר אריסטו את האדם : 'בעל חיים פוליטי ( מלשון 'פוליס ( ' על פי הטבע' » הן תכונות היסוד הקובעות את מהותה של ה'פיליס' היוונית ז אחת מתכונותיה היסודיות הם ממדיה המצומצמים . המבנה של ארץ יוון , המפוצלת למישורים של אדמה פוריה שרוכסי הרים מפרידים ביניהם' טבע את חותמו על מבנה החיים המדיניים של תושביה והוא שהביא לידי ריבוים של ארגונים פוליטיים קטנימ . ה'פיליס' היוונית היא 'מיקרוקוסמוס' —עולם בזעיר אנפין , אבל עולם ומלואו . שטחה של ה'פוליס' האתונאית — המדינה היוונית שהיתה לא רגילה בגודלה — לא עלה על 2 , 500 קילומטר מרובעים t המדינה המסחרית הגדולה קורינתיס השתרעה על פני 880 קילומטר מרובעים ו באי כרתים היו לא פחות מחמישים ערים מדינות , ושטחן הממוצע 150 קילומטר מרובעים ! איגינה , אחת המדינות המסחריות החשובות . השתרעה על שטח של שמונים וחמישה קילומטר מרובעים בקירוב ו שטחה של ךיליס , מרכז הברית הימית האטית דילית , היה כחמישה קילומטר מרובעים . אין הדב...  אל הספר
מוסד ביאליק