תוכן העניינים

מבוא : ה'פוליס' היוונית עמוד 1 חלק ראשון : המדינה סרק ראשון : an האתונאית בהתפתחותה 9 16 'ה ליס' היוונית בהתהוותה — משטרה הפוליטי של אתונה בהתפתחותו — המשבר הכלכלי ותיקוניו של ס 1 ל 1 ן — החוקה של קליסתניס — מקליסתניס ועד פריקליס סרק שני : מוסדות הדימוקראטיה האתונאית 24 אסיפת העם — המועצה — בתי המשסט — המשרות המדיניות סרק שלישי : יסודותיה האידיאולוגיים של הדימוקראטיה 32 פרק רביעי : דימוקראטיה אימםריאלית 37 מלחמות פרס — האימפריה האתונאית — המלחמה הפלופוניסית פרק חמישי : הדימוקראטיה ומתנגדיה בימי המלחמה הפלופוניסית 50 המפלגות הפוליטיות באתונה — מלחמת המפלגות בשנות — 411—429 תקופת המהפכה באתונה : 403—411 חלק שני : חברה וכלכלה פרק ראשון : מושגי יסוד בכלכלה היוונית 67 פרק שני : המשק האתונאי במאה החמישית לפני סה"נ 72 חקלאות — חרושת — מסחר — עסקי כססים — משק המדינה פרק שלישי : מעמדות ההברה האתונאית 80 המעמד העליון — המעמד הבינוני — העובד השכיר פרק רביעי : בעיות האוכלוסייה : עבדים ובני חורין 89 שכבות האוכלוסייה האתונאית — העבדות במשק האתונאי פרק חמישי : סעד כלכלי 97 חלק שלישי : חיי הרוח פרק רא...  אל הספר
מוסד ביאליק