אתונה בימי גדולתה המשטר, החברה וחיי הרוח בעיר־מדינה יוונית

אולכסנדר פוקם אתונה בימי גדולתה לזכר אבי מורי ד"ר אברהם לייב פוקס ז"ל אוהב התורה אלכסנדר פוקס אתונה בימי גדולתה המשטר , החברה וחיי הרוח בעיר מדינה יוונית מוסד ביאליק ירושלים  אל הספר
מוסד ביאליק