"דרך היסורים" בספרות עולי הרגל

יוחנן מוירצבורג , 1160-1170 ( מקום המשפס מזוהה ע"י יוחנן מוירצבורג בהר ציון , משם כביכול עשה ישו את דרכו לגולגותא . ( ישו נלקח ע"י החיילים הרומאים והובא להר ציון , במקום שהיה באותה תקופה הפרטוריום , שכן האזור החזק והנאה ביותר היה במרומי הר זה . ליד מקום המשפט היה בניין מידות , שם סער ישו עם תלמידיו . למחרת יום משפט העוולה , הנידון הולקה סמוך לבניין המשפט . לאחר שלעגו לו וירקו בפניו , הוא הולבש בבגדי ארגמן וכתר קוצים הושם על ראשו . המקום מונצח ע"י קפלה שהוקמה קרוב לכנסיה הגדולה על הר ציון מצפונה , ועל הקיר תמונה וכתובת : " זה אשר למען המאמינים בו הולקה והיה ללעג נפל תחת הצלב וכוי . " לאחר המשפט וההרשעה הונח הצלב על גבו , כרי שישאו למקום הצליבה . איש מסויים בשם שמעון מקירינאה סייע בידי ישו לשאת אח הצלב מסיבות מסתוריות . (*) מריו סנוטו , 1320 בלכתך קדימה ( מבריכת חסדא , ( הנך מגיע לביתו של פילאטוס . במקום ששה האלוהים הולקה והיה ללעג , והחיילים ירקו בפניו ולעגו לו , הלבישוהו בכתר של קוצים ולבסוף דנו אותו למוות . כאן הדרך המוליכה לבית המקדש , משם באו היהודים שקראו : צלבו אותו ! צלבו אותו ! ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל