‭n3nnn‬ התשיעית התחנה התשיעית נמצאת בכניסה לכנסיה הקופטית ומסומלת ע"י עמוד אבן. משמאל, ברקע, החלק המזרחי של אולם הקתוליקון שבכנסית הקבר. מימין נמצא המנזר הקופטי המשמש כמושב הבישוף וכמקום מגורי הנזירים ועולי הרגל.