njnnn השביעיח התחנה נמצאת ליד עמוד המתנשא לגובה של 63 רגל, השייך אולי לרחוב הקארדו מתקופת אדריאנוס. המבט הוא משוק חאן אל זית, סמוך ל" דרך היסורים‭."‬ משמאל נראות המדרגות המוליכות לרחוב החנקה.