התחנה הרביעית תמונה זו מנציחה את רחוב הגיא במבט דרומה. משמאל נראית הכניסה לתחנה הרביעית, בעוד שמלפנים נראה הבית הכיפתי בעל העיטורים העשירים המכונה במסורת הנוצרית "בית העשיר הרע" (לוקאס י"ט‭.(‬ הכנסיה הארמנית בתחנה הרביעית הוקמה רק ‭,1858-ב‬ והבנין כולו נראה עדיין בחורבנו ‭.(1856)‬