שער הספר "ארבע עשרה התחנות של דרך חיסורים" מאת דוסאו, שהודפס בצרפת ‭.1855-ב‬