התחנה הארבע-עשרה בתמונה נראית "קפלת המלאן־" ובמרכזה, על גבי כן נתז מאבן הגולל, שחתמה על פי המסורת את הקבר המקורי. מאחור נראית הכניסה לקפלת הקבר ומעליה תבליט של תחיית ישו. תחושת העומק בציור זה יוצרת אפקט שהצייר אולי לא החכות לי כלל, שכן "קפלת המלאך" הזעירה נראית כאן כאולם של ממש.