התחנה השלוש-עשרה מקובל היום להראות את התחנה ‭13-ה‬ על גבעת הגולגותא, בין התחנות ‭11-ה‬ וה‭12-‬ במקום שעמדה מרים לרגלי הצלב. מאחר ותחנה זו מוקדשת להורדת ישו מן הצלב היא נכרכה לעתים קרובות ב"אבן המשיחה" בפרוזדור כנסית הקבר, כבמקרה שלפנינו.