התחנה השתים-עשרה בתמונה זו מובאים פרטים שאינם מצויים במקורות אחרים. כך הדבר בעיקר לגבי החלק הקדמי, בו נראים זוג מלאכים לצירי הקפלה וכתובת (לטינית) הלקוחה מבשורת המלאך לרועים: "כבוד במרומים לאלוהים ובארץ שלום בבני אדם רצונו" (לוקאס ב, ‭.(14‬ עיטורים אלו ופרטים אחרים נעלמו בשיפוצים שנעשו בשנת ‭.1937‬