התחנה האחת-עשרה בציור זה נראית התחנה האחת-עשרה ובה איורי המזבח מתקופת הרנסנס. מאחורי המזבח ציור קיר של ישו על הצלב המונח על הארץ (לפי המסורת ישו סומר לצלב שעה שהיה מונח על הארץ‭.(‬ משמאל התחנה ‭13-ה‬ המסומלת ע"י פסל מרים שהמתינה במקום זה בשעת הצליבה. המקום עבר שינויים רבים בשיפוצים שנעשו בו ‭.1937-ב‬