התחנה העשירית הנה קפלה קטנה הצמודה לכנסית הקבר מימין. נמצאת ברשות נזירים פרנציסקאנים הנראים כאן כשהם מתפללים ליד המזבח. זוהי אחת מהתמונות הבוררות שהנציחו קפלה זו במאה הקודמת.