התחנה הששיו! "דרך חיסורים" נראית כאן במבט ממזרח למערב, לא הרחק משוק חאן אל זית. משמאל נראית התחנה הששית (ורוניקה) ולירה נזיר כורע ברך.