התחנה החמישית הציור נעשה מ"רו־ר הי0ורים" בכיוון אל רחוב הגיא בסמוך לתחנה החמישית. נראה שצריח המסגד ועץ הדקל שברקע, הם בשטח הר הבית.