התהנה השלישית בתמונה נראה הבניין המשמש כיום בקפלה של התחנה השלישית. המבנה שימש במקורו כניסה לבית מרחץ תורכי. מאחוריו, בהצטלבות הרחובות הגיא ו"דרך היסורים" נראה האזור השומם והגבעי, בו הוקמה האכסניה האוסטרית, שבבנייתה הוחל ‭.1856-ב‬ כדי להקים את האכסניה היה צורך להסיר את עיי השפך שגובהם הגיע ‭13-ל‬ מי! אופי המקום טרם הקמת האכסניה נראה היטב בתמונה נדירה זו.