קשת ה"אקה הומו‭,"‬ מבט ממזרח למערב בציור שלפנינו, חורג רוסאו מדרכו: תחת להנציח את התחנה השניה (כפיית הצלב) האפרורית, הוא מעדיף לצייר את קשת ה"אקה הומו" המצטיינת בציוריותה, ה"מסמלת" עבורו תחנה זו. מאידך, מקפיד דוסאו להנציח את הנוף כהווייתו: לפנינו על כן תמונה נדירה של האזור הסמוך לקשת והחורבות מימין לפני שניבנה במקום מנזר האחיות ציון. במידה רבה של אותנטיות ניתן גם להתייחס למראה הרחוב החולי והריצוף הגס, שהיה אופייני לרחובות ירושלים עד לשנות ‭60-ה‬ של המאה הקודמת.