התחנה הראשונה במרבית הציורים והצילומים של עולי הרגל מופיע הנוף שלפנינו כתחנה השניה ב" דרך היסורים‭,"‬ בעוד התחנה הראשונה מסומלת ע"י מצודת אנטוניה לשעבר (חצר בי"ס עומריה של היום‭.(‬ אין זאת כי נבצר מהצייר להכנס למקום זה, ששימש במאה ‭19-ה‬ כקסארקטין של הצבא התורכי. דוסאו הסתפק על כן בציור הקיר החיצוני שלה (מימין‭.(‬ משמאל נראה מנזר ההלקאה הפרנציסקאני.