אלבום נדיר על "דרך היסורים"

אנו מפרסמים בזאת אלבום נדיר ובלתי ידוע על " דרך חיסורים" המובא כאן לראשונה בפני העיבור הרחב . האלבום , שהושאל לנו ע"י מר נתן שור , נדיר עד כדי כך , שאינו מופיע בקטלוג ספרי א"י של רוריכט ונראה כי הודפס במספר עותקים מצומצם ביותר . הספר נדפס בצרפת , 1856-ב באופן מרשים ומפואר ביותר . בו תאור קצר של "דרך חיסורים" 14—ו הדפסי אבן מרהיבים 50 x 35 ) ס"מ ) שצוירו ע"י דוסאו . ייחודו של הספר לא רק ביופיו ובנדירותו , אלא גם בכך שזהו הפרסום הראשון בו מופיע תאור חזותי שיטתי ואותנטי של האתרים ב "דרך חיסורים" ( מרבית הציורים שהופיעו לפני כן הם דמיוניים . ( בדוגמא שלפנינו עבודה של אמן , שביקר בארץ והנציח את מראה עיניו בצורה נאמנה למציאות . התבוננות בציורים אלו מלמדת לא רק על מראה ה"תחנות , " אלא גם על מקומות אחרים לאורך הרחוב וסביבתו . מאלפת בעיקר התמונה של סביבת התחנה השלישית , בה נראה בברור הנוף החשוף והשומם , בו הוקמה מאוחר יותר האכסניה האוסטרית . ( C _ Doussault , Les Quatorze Stations de la Voie Douloureuse , Paris 1856 ) *  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל