ציור מימה"ב המראה את ורוניקה אוחזת את המטפחת עליה הוטבעה ה"דמות האמיתית" של ישו.