האכסניה האוסטרית זמן קצר לאחר השלמתה (צילום ‭,(1865-מ‬