עיי שפך במקום בו הוקמה האכסניה האוסטרית, ציור ‭.1856-מ‬