שחזור קשת ה"אקה הומו" ששימשה כ"קשת נצחון" שהוליכה לפורום הסמוך,