קשתות נצחון רומיות בירושלים וקשת ה"אקה הומו"

ככל עיר רומית זכתה גם ירושלים שיבנו בה שערים מונומנטאליים . אף כי מקובל לכנותם "שערי נצחון" הרי אין בכך בהכרח להצביע על נסיבות בנייתם . "שערי הנצחון" בתקופה הרומית שימשו לעתים להנצחת יסוד העיר ולקביעת תחומיה , מהם שניצבו סמוך לבכר העיר ולעתים שמשו בשערים של ממש , בירושלים הוקמו ארבע "קשתות נצחון . " אופייני להן שער אחד גדול במרכז ושני שערים קטנים - אחר בכל צד . כיום מקובלת ההנחה כי קשתות מסוג זה ( בניגוד לקשתות עם שער אחר בלבד - כמו זו של קשת טיטוס ברומא , ( הוקמו במאה השניה לספה"נ - תאריך המתאים לזמן יסודה של ירושלים כעיר רומית ע"י ארריאנוס , בשנת 35 ו לסה"נ בערך . {**) שתיים מקשתות הנצחון של ירושלים נבנו כדי לשמש בכניסות לשווקי העיר , האחת היתה בליבה של אליה קפיטולינה , באזור הנקרא היום מוריסטאן , והשניה באזור הצפון-מזרחי של העיר והידועה בימינו כקשת ה"אקה הומו . " שרידי קשת נצחון נוספת נתגלו מתחת לשער שכם , בעור שקשת רביעית היתה באזור הקונסוליה האמריקנית בדרך שכם , אך לא נותר ממנה שריד . מיקומה של קשת זו במרחק של 300-כ מי מצפון לעיר , איפשר לכל הקרבים לירושלים מכיוון זה ( כגון מקיסרי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל