קשת ה"אקה הומו" וחשיבותה בספרות עולי הרגל

מעטים האתרים לאורך "דרך הימורים" שזכו לתשומת לב רבה כל כך מצד עולי הרגל כמו קשת ה"אקה הומו" . (*) סייעו לכך מראה הקשח הקדומה והמרשימה , המסורות הדרמאטיות שניכרכו אליה והעובדה שהיא לא היתה בחזקה מוסלמית . הקשת היתה לפי המסורת ( שראשיתה במאה 6-ה ו ) חלק מארמונו של פילאטוס . במקום זה הוא הציג את ישו לפני ההמון , עטור בכתר קוצים ולבוש מעיל ארגמן באמרו . "הנני מוציא אותו אליכם למען תדעו כי לא מצאתי בו כל עוון ... ויאמר אליהם פילאטוס הנה האיש" ( יוחנן י"ט , . ( 5-7 קשת "אקה הומו" הציורית שלהבה את דמיון עולי הרגל ועוררה בהם תחושה של אותנטיות בלתי מעורערת . (**) המאמינים שחזרו בעיני רוחם בצורה חיה ומוחשית מאין כמוה את הכתובים והיה זה אך טבעי עבורם , שסיפור בעל אופי דרמאטי ומעורר רגשות מעין זה יונצח במקום בולט ומרשים . עובדות אלו מקבלות משנה תוקף אם נזכור , כי התחנות הסמוכות האחרות ב"דרך היסורים - " מקום משפטו של ישו והתחנה השניה , לא היה בהן כדי לעורר כל השראה דתית או תחושה של אותנטיות במרבית התקופות . הכניסה לאנטוניה היתה עפ "ר בלתי אפשרית , וכשזו ניתבה היא הנחילה אכזבה מרה למבקרים , שכן המקו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל