ביתו של הורדוס אנטיפס (דיר אלעדס)

דיר אלעדס היא כנסיה קטנה ברשות היוונים אורתודוכסים , המזוהה כביתו של הורדוס אנטיפס ואפשר שהשם הנוכחי אינו אלא שיבוש של השם "הורדוס . " הכנסיה נמצאת סמוך ל"דרך היסורים" במקום שכוח אל , בקצה סמטה צרה ומעוקלת . היא סגורה בדרך כלל ורק מעטים פוקדים אותה כיום . לא כן היה הדבר בדורות קודמים ועולי הרגל בימי הביניים מזכירים את "בית הורדוס" ( או "ארמון הורדוס ( " לעתים קרובות , והוא מצוין בהבלטה במרבית המפות מתקופה זו המתארות את "דרך היסורים . " עולי הרגל הרבו לפקוד מקום זה שהיה חלק בלתי נפרד מביקורם ב"דרך היסורים , " בדי להביע את הזדהותם עם סבלו של ישו שהושם כאן ללעג ולבוז ע"י הורדוס ( לוקאס כ"ג , . (*) ( 9-12 המסורת על בית הורדוס מבוססת על הנאמר בברית החדשה ( לוקאס כ"ג , , ( 5-12 לפיה סירב פילאטוס לדון את ישו משום שהיה גלילי ושלחו להורדוס אנטיפס ששהה בירושלים : "והיה כשמוע פילאטוס את השם ! גליל וישאל אם הוא איש גלילי . וכאשר ידע כי ממשלת הורדוס היא , שלחו אל הורדוס אשר היה גם הוא בירושלים בימים אלה . " לפי המסופר , ביזה הורדוס את ישו , ושלחו חזרה לפילאטוס לאחר שלא מצא בו כל אשם . ביקור בכנםית ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל